Actie voor molen onder bevolking Uitgeest

De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest wil graag weten of er onder de bevolking van de gemeente nog steeds enthousiasme bestaat voor de bouw van een historisch houtzaagmolencomplex aan het Uitgeestermeer. Wie die plannen steunt kan een originele stokroosstok in zijn voortuin zetten. Te koop bij SIRO/Marskramer.

 

Uitgeester stokrozenstok als steunbetuiging voor houtzaagmolen

Burgemeester Wendy Verkleij heeft een originele Uitgeester stokrozenstok met een zakje stokrozenzaad aangeboden gekregen en die prominent in haar voortuin geplaatst. Daarmee geeft ze er blijk van het plan voor de afbouw van een historisch houtzaagmolencomplex op het voormalig Erfgoedpark De Hoop een warm hart toe te dragen. Het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest hoopt en vertrouwt erop dat veel inwoners van Uitgeest haar voorbeeld zullen volgen. Zo zal duidelijk worden dat ook de bevolking positief denkt over dit bijzondere plan. De stokken met zakjes zaad zijn ondermeer verkrijgbaar bij SIRO/De Marskramer aan de Middelweg.

 

Het bestuur van de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest gelooft nog steeds in een historisch zaagmolencomplex op het voormalig Erfgoedpark De Hoop. Achter de schermen wordt de laatste jaren druk overlegd met politiek, gemeente, recreatieschap en provincie om toestemming te krijgen het project weer vlot te trekken. In nieuwe plannen voor herontwikkeling van het gebied met recreatiehuisjes wordt al rekening gehouden met de herbouw van de houtzaagmolen.

Door getouwtrek over de verplaatsing van De Otter, een houtzaagmolen uit Amsterdam, raakte de uitvoering van het plan voor de houtzaagmolen al weer een aantal jaren geleden in het slop. De stichting die het allemaal bedacht, is toen opgeheven. De al gerealiseerde onderdelen, zoals schuren, een lattenzager en een fundering voor de grote molen, kwamen in bezit van het recreatieschap. De nieuwe initiatiefnemers willen niet stilstaan bij het verleden en wat er is misgegaan, maar kijken naar de toekomst en doen nu een ultieme poging het houtzaagmolencomplex toch nog van de grond te krijgen.

Voor de ploeg mensen die zich daar belangeloos voor inzet, is het erg belangrijk te weten dat er onder de bevolking positief gedacht wordt over hun inspanningen. Het gaat tenslotte om een publiek eerbetoon aan de uitvinder van de houtzaagmolen. Naast een replica van een houtzaagmolen moet er ook een museale presentatie komen over de historische betekenis van Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, die met zijn uitvinding een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de economie in aanloop naar De Gouden Eeuw.

Actueel is het plan ‘Oudgeest’ van een projectontwikkelaar, die in het zelfde gebied zo’n 60 recreatiewoningen wil bouwen. De ondernemer heeft gekozen voor een opzet waarbij er ook ruimte vrij blijft voor het initiatief van een houtzaagmolencomplex. De Stichting Cornelis Corneliszoon opereert onafhankelijk, zelfstandig en staat los van dit woningbouwproject. Tot nu toe zijn alle afspraken gemaakt met het recreatieschap. Daar is ook precies bekend wat er voor de uitvoering van de molenplannen komt kijken.

De stokkenfabriek Zonjee zorgt voor de stokroosstokken, het zakje stokrooszaad komt van Tuin & Groenshop Nuyens uit Limmen, twee bedrijven met een lange geschiedenis. Nuyens is van 1899, mag zich Hofleverancier noemen en begon ooit als zaadhandel. Zonjee vervaardigt als sinds 1795 stokken. De stokroosstokken gingen vroeger vooral naar lokale kwekers.

Wie een stok in zijn tuin wil plaatsen betaalt 5 euro, waarmee de stichting de aanloopkosten kan bestrijden. De stokroosstokken met stokrooszaad zijn niet alleen verkrijgbaar bij SIRO/De Marskramer aan de Middelweg, maar ook bij Nuyens Tuin en Groenshop in Limmen en bij molen De Oude Knegt in Akersloot.

Op de foto:

Van links naar rechts: De stokkenleverancier Thom Zonjee, Cees Hazenberg (voorzitter van de Stichting Corneliszoon), burgemeester Wendy Verkleij, Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Corneliszoon) met een maquette van het houtzaagmolencomplex en Rob Nuyens met een doos zakjes stokrozenzaad. Wie een Uitgeester stokroosstok in zijn tuin zet, laat zien achter het plan voor de bouw van een houtzaagmolen te staan.

Naar overzicht actueel