Overzicht actueel

Stichting stopt met project houtzaagmolen

De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest staakt het zoeken naar mogelijkheden om een historische houtzaagmolen op het Erfgoedpark De Hoop te herbouwen. Het bestuur ziet geen mogelijkheden meer om de financiering van het project rond te krijgen. Hoewel de initiatiefnemers overtuigd zijn van kostendekkende exploitatiemogelijkheden, lukt het niet om aan de voorwaarden te voldoen die worden verlangd om startkapitaal te kunnen verwerven.

Ruimte voor molen

Een projectontwikkelaar heeft een plan gemaakt om op het Erfgoedpark De Hoop een wijkje te bouwen met recreatiewoningen. Het geheel moet een karakteristieke dorpse uitstraling krijgen. In de donderdagavond 30 april aan de gemeenteraad van Uitgeest gepresenteerde opzet is ook ruimte voor een historisch houtzaagmolencomplex, zoals de Stichting Cornelis Corneliszoon dat wil realiseren.

Vier nieuwe kandidaten

Er zit weer schot in de wervingsprocedure van ondernemingen die een rol willen spelen bij de herontwikkeling van het erfgoedpark De Hoop. Na een tweede oproep heeft zich opnieuw een aantal kandidaten gemeld. Met vier gegadigden wordt nu verder gepraat. De bedrijven is ondermeer gevraagd aan te geven hoe ze aankijken tegen een combinatie van hun eigen plannen met de plannen voor het historisch zaagmolencomplex in het zelfde gebied.

Nog drie kandidaten

Het aantal kandidaten voor de herontwikkeling van het voormalig Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer is gereduceerd tot drie, zo blijkt uit het verslag van de laatste bestuursvergadering van het Recreatieschap. Alle drie de plannenmakers zien mogelijkheden om samen te werken met de Stichting Corneliszoon Corneliszoon van Uitgeest.  

Pagina's