Overzicht actueel

Nog drie kandidaten

Het aantal kandidaten voor de herontwikkeling van het voormalig Erfgoedpark De Hoop aan het Uitgeestermeer is gereduceerd tot drie, zo blijkt uit het verslag van de laatste bestuursvergadering van het Recreatieschap. Alle drie de plannenmakers zien mogelijkheden om samen te werken met de Stichting Corneliszoon Corneliszoon van Uitgeest.  

Achttien reacties

 Tot nu toe heeft het recreatieschap achttien reactie gekregen naar aanleiding van de oproep aan ondernemers om het erfgoedpark in Uitgeest verder te ontwikkelen. De inschrijvingstermijn voor exploitatieplannen sluit op 21 juni.

Open dag Erfgoedpark

Op 15 mei is er gelegenheid om het erfgoedpark te bekijken en een bezoek te brengen aan de gebouwen die er al staan. Zoals bekend is het recreatieschap op zoek naar een ondernemer die het erfgoedpark wil gaan exploiteren.

De open dag is er in de eerste plaats voor kandidaat ondernemers, maar ook andere belangstellenden mogen een kijkje komen nemen.

Pagina's