ANBI

De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest heeft de ANBI-status. Daardoor kunnen giften door derden fiscaal worden afgetrokken.

Met ingang van 1 januari 2014 geldt voor organisaties met de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een publicatieplicht . Via de website moeten elk jaar de actuele gegevens met betrekking tot de gang van zaken worden openbaar gemaakt. Daarbij gaat het om de volgende zaken:

Naam instelling:
Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest.

Het RSIN/fiscaal nummer:
853386274

De contactgegevens
p/a A. van Wijk
Plevierstraat 50
1911 WP Uitgeest
tel. 0251-31 46 20
*Alle correspondentie verloopt via de secretaris.

De doelstelling

De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest is opgericht om in Uitgeest op het voormalige Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ een Historische Houtzaagmolencomplex te realiseren en te exploiteren.

Dit als eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, die eind 16e eeuw een manier bedacht om, met windkracht in een molen, machinaal boomstammen te zagen tot balken en planken. Met zijn uitvinding leverde hij een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Nederland als maritieme grootmacht in de Gouden Eeuw.

Centraal in het plan voor het Historisch Houtzaagmolencomplex is de herbouw van een originele paltrokmolen. Dat moet gebeuren op de fundering die reeds op het beoogde terrein ligt. Ook enkele van de gebouwen die hier reeds staan, zullen worden betrokken bij de opzet, zoals de inrichting van een authentieke houtloods als timmerwerkplaats en museum.

Het stichtingsbestuur beoogt, met het beschikbaar stellen van stageplaatsen, een brug te slaan tussen het verleden en de toekomst. 

Enerzijds zal een bijdrage worden geleverd aan het behoud van ambachtelijk vervaardigen van houten objecten (immaterieel erfgoed), anderzijds zal ruimte worden geboden aan 21e-eeuwse, jonge vernuftelingen bij de ontwikkeling van nieuwe technieken.

De bestuurssamenstelling
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid namens stichting SHDO
Lid namens de SUAM

De namen van de bestuursders
Mr. C.B.P. Hazenberg, Uitgeest (voorzitter)
A. van Wijk, Uitgeest* (secretaris)
P.A. Dijkman Dulkes, Heemskerk (penningmeester)
Ir. P.J.A. Rijkers, Amsterdam (SHDO)
L. Klein Schiphorst, Akersloot (SUAM)
A. Zonjee, Castricum

Het beloningsbeleid
Alle betrokkenen bij de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest doen dat werk als vrijwilligers. Van een financiële beloning is bij dit project geen sprake. Op basis van declaraties worden gemaakte onkosten vergoed.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest bestaat nog maar kort. Klik hier voor de eerste jaarrekening.

Inzage in financiële huishouding:
Klik hier voor de balans en hier voor de winst en verliesrekening.