Organisatie

Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest

Naar aanleiding van de onzekere vooruitzichten voor de verplaatsing van ‘De Otter’ naar het Industrieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ hebben het bestuur van de Stichting Houtzaagmolen ‘De Otter’ (SHDO) en de Stichting Uitgeester en Akersloter Molens (SUAM) een nieuwe stichting opgericht. Dit met het doel aan de oevers van het Alkmaardermeer een replika van een houtzaagmolen te laten bouwen.

Bestuur

Voorzitter - Cees Hazenberg, Uitgeest
Secretaris - Ton van Wijk, Uitgeest
Penningmeester - Piet Dijkman Dulkes, Heemskerk

Léon Klein Schiphorst, Akersloot
Ir. Paul Rijkers, Amsterdam
Arie Zonjee, Castricum
Henk Zwaan, Uitgeest
Lisette Zijp, Uitgeest

Alle correspondentie verloopt via de secretaris.

Commissies

Raad van Advies

(technisch en algemeen)

T. Hallingse, Krommenie
W. Dobber, Krommeniedijk
Ing. G.H. Keunen, Utrecht
G. de Vries, Uitgeest

(juridisch)

Mr. A. van Commenée, Heemskerk

Commissie Comité van Aanbeveling

Ir. M. Pieters, Nieuw-Vennep
Ir. C. Brandjes, Haarlem
W. Dobber, Krommeniedijk

Bedrijfsplan en Fondsenwerving

Drs. P. Smit, Uitgeest

 

 

De Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest is bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
in het Handelsregister ingeschreven onder nummer. 59245573.