Politiek nee tegen Oudgeest, maar Stichting blijft zich inzetten voor molen


Cees Hazenberg, voorzitter van de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, betreurt dat met het afwijzen van het plan Oudgeest door de gemeenteraad voor de bouw van de houtzaagmolen een belangrijke sponsor wegvalt. „De projectontwikkelaar die aan de oevers van het Uitgeestermeer op het voormalig erfgoedpark De Hoop recreatiewoningen wilde neerzetten, heeft steeds gezegd het molenproject structureel financieel te zullen gaan steunen. Die geldschieter valt nu weg. Dat is meer dan jammer.’’

De gemeenteraad van Uitgeest was in meerderheid tegen een verdere bebouwing van het buitengebied, maar sprak zich collectief positief uit voor het afbouwen van het historisch houtzaagmolencomplex, waarvan op die plek al een belangrijk deel is gerealiseerd. „Die gebouwen en de zogenaamde kleine molen staan nu tot ons grote verdriet te verpauperen.’’

Voorzitter Hazenberg benadrukt dat de stichting al jaren geleden aan het Raum heeft gevraagd om weer op het erfgoedpark aan de slag te mogen gaan. „Het recreatieschap wilde eerst op zoek naar een projectontwikkelaar. Met die nieuwe partij moest de molenstichting dan maar gaan samenwerken. Vandaar ook de wat wonderlijke combinatie. Wij hebben die niet gezocht.’’

Nu de gemeenteraad zich tegen elke vorm van woningbouw in dit buitengebied heeft uitgesproken, zal het Raum zich opnieuw over de toekomst van het erfgoedpark moeten bezinnen. In een motie heeft het lokale bestuur aan burgemeester en wethouders gevraagd een gesprek tussen de Stichting Cornelis en het Raum te bewerkstelligen.

Voorzitter Hazenberg reageert daar positief op. „We hebben een goede relatie met het Raum en zijn steeds met ze in gesprek gebleven. De beleidsmakers bij de provincie die op zoek zijn naar geld voor een kostendekkende exploitatie van het recreatiegebied hebben ingezet op inkomstenbronnen uit de markt. Maar projectontwikkeling met recreatiehuisjes blijkt dus hier niet haalbaar. Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Ook voor ons.’’

Wat voorzitter Hazenberg jammer vindt is dat diverse partijen in de gemeenteraad bij herhaling spreken over een faillissement van de Siedh, de organisatie die aanvankelijk het molencomplex zou realiseren. „Daar is nooit sprake van geweest. De activiteiten zijn stopgezet omdat er met Amsterdam geen overeenstemming kon worden bereikt over de verplaatsing van een bestaande maar niet meer in gebruik zijnde houtzaagmolen.’’

„Nu lijkt het net alsof het al een keer mislukt is. Die club heeft al heel wat werk verzet. Er is ook veel geld in gaan zitten. Subsidies, maar ook bijdragen van bedrijven. Misschien wel een miljoen euro. Alleen daarom al moet je alles willen doen om dit project af te bouwen.’’

Belangrijkste drijfveer blijft het eerbetoon aan Cornelis Corneliszoon van Uitgeest, die met zijn uitvinding van de houtzaagmolen zo’n belangrijke bijdrage aan de economische groei van Nederland in de 17de eeuw leverde. „Wie dat in Uitgeest met ons eens is, kan dat laten blijken door voor vijf euro een originele Uitgeester Stokrozenstok bij SIRO/de Marskramer te kopen en die in zijn voortuin te zetten. Met al die mooie stokken langs de weg kunnen we dan peilen hoe de bevolking denkt over ons inspanningen.’’

Naar overzicht actueel