Steun het plan voor Historisch Houtzaagmolencomplex De Hoop

Er zijn verschillende mogelijkheden om de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest financieel te helpen bij de uitvoering van de plannen voor het Historisch Houtzaagmolencomplex De Hoop in Uitgeest, met als centraal onderdeel de herbouw van een authentieke paltrokmolen.

1. Word donateur van het Historisch Houtzaagmolen De Hoop; dat zijn particulieren die het project steunen door jaarlijks minimaal 20 euro bij te dragen. Ze worden straks uitgenodigd voor de officiële opening en mogen gratis deelnemen aan een speciaal voor donateurs georganiseerde rondleiding.

Klik hier voor een intekenformulier.

 

2.   Word Vriend van het Historisch Houtzaagmolencomplex De Hoop; dat zijn particulieren of ondernemers die een eenmalige schenking doen van minimaal 1.000 euro ineens. Ze worden opgenomen in een register, dat straks op een bord in het museale deel van het complex hangt. De lijst met namen van de gulle gevers is dan ook te vinden op onze website. De Vrienden krijgen een oorkonde en een reproductie van een aquarel van Molen De Hoop, zoals we die willen herbouwen. Ze worden bovendien uitgenodigd voor de officiële opening,  en mogen gratis deelnemen aan een exclusieve rondleiding met een eigen groep gasten.

  Klik hier voor een intekenformulier.

 

 

 

3.  Word sponsor en mede-egenaar van het Historisch Houtzaagmolencomplex De Hoop;  sponsors ‘kopen’ een onderdeel van de nieuw te bouwen molen en worden zo symbolisch mede-eigenaar van dit unieke stukje cultureel erfgoed. In een opengewerkte tekening wordt aangegeven wie wat heeft meebetaald. Sponsors krijgen een oorkonde met een beschrijving van het gefinancierde onderdeel en een reproductie van de aquarel van de molen De Hoop, zoals we die willen herbouwen. Ze worden uitgenodigd voor de officiële opening, en mogen gratis deelnemen aan een exclusieve rondleiding met een eigen groep gasten.

Klik hier voor het molenboek om te zien wat de mogelijkheden voor ‘aankoop’ van onderdelen zijn.

Klik hier voor een intekenformulier voor de aanschaf van een molenonderdeel.