Vier nieuwe kandidaten

Er zit weer schot in de wervingsprocedure van ondernemingen die een rol willen spelen bij de herontwikkeling van het erfgoedpark De Hoop. Na een tweede oproep heeft zich opnieuw een aantal kandidaten gemeld. Met vier gegadigden wordt nu verder gepraat. De bedrijven is ondermeer gevraagd aan te geven hoe ze aankijken tegen een combinatie van hun eigen plannen met de plannen voor het historisch zaagmolencomplex in het zelfde gebied.

In januari 2015 moeten de uitgewerkte plannen worden ingediend. In februari, zo is de bedoeling, wordt een keuze uit de kandidaten gemaakt.

Naar overzicht actueel